Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tapahtumatoimisto RRevent Oy
Y-tunnus: 3278217-4
Osoite: Toiviontie 1D
Postinumero: 33920
Postitoimipaikka: Pirkkala
Puhelinnumero: o451055978
Sähköpostiosoite: myynti [a] rrevent.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Jouni Ruuska
Osoite: Toiviontie 1D
Postinumero: 33920
Postitoimipaikka: Pirkkala
Puhelinnumero: o451055978
Sähköpostiosoite: myynti[a] rrevent.fi

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Jouni Ruuska
Osoite: Toiviontie 1D
Postinumero: 33920
Postitoimipaikka: Pirkkala
Puhelinnumero: o451055978
Sähköpostiosoite: myynti[a] rrevent.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilaajien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisteriä voidaan käyttää suoramainontaan, tai muuhun asiakasviestintään sähköpostitse tai niitä yhteystietoja hyödyntäen, joita asiakkaasta on kerätty.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Henkilön tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tilausten ja yhteydenottojen yhteydessä.

Tällä verkkosivustolla käytetään myös Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jota käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Googlen keräämä käyttäjätieto on anonyymia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Googlen tiedonkeruun voi estää valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän antamia henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.